Θέση Νομικού Συμβούλου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων με μισθό από 3,800 ευρώ το μήνα


O Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) με έδρα τις Βρυξέλλες, επιθυμεί να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο για τη Νομική Υπηρεσία. Η Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού χειρίζεται νομικά θέματα προς υποστήριξη των εργασιών και λειτουργιών του WCO. O Νομικός Σύμβουλος θα αναφέρεται στον επικεφαλής του Νομικού Τμήματος. Προβλέπεται υπογραφή σύμβασης ορισμένου χρόνου για 2 χρόνια και 6μηνη δοκιμαστική περίοδος. Ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 3,800 ευρώ. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2020.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά