Δίωρες διακοπές εργασιών των δικαστικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στις 10 και 11 Φεβρουαρίου


Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αποφάσισε δίωρες διακοπές εργασιών στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 9:00-11:00.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι δικηγόροι θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη του ωραρίου (9:00 π.μ.), καθόσον η συμμετοχή στη διακοπή εργασιών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε δικαστικού υπαλλήλου.
Δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά