Θέση Νομικού στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ιδρύματος, ως ακολούθως: Ι. Τμήμα Ερευνητικών Έργων Α. Μία (1) θέση Νομικού (Κωδικός Θέσης ΣΟΧΝ3) Αντικείμενο εργασιών: Η νομική υποστήριξη του συνόλου των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά