Στοιχεία για τους δικαστές που καθυστερούν στην έκδοση αποφάσεων και για όσους εκδίδουν προδήλως αβάσιμες αποφάσεις ζητεί ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων


Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε επιστολή προς όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, με την οποία ζητεί, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί η Ολομέλεια, με συγκεκριμένα στοιχεία, για τις περιπτώσεις δικαστών, που συστηματικά και αδικαιολόγητα καθυστερούν την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, όπως και εκείνων (δικαστών), που εκδίδουν προδήλως αβάσιμες αποφάσεις.
Aναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή: «Να µας ενηµερώσετε για τις περιπτώσεις δικαστών, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ, που συστηµατικά και αδικαιολόγητα καθυστερούν υπερβολικά στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων και συγκεκριµένα πέραν του τριµήνου στις περιπτώσεις ασφαλιστικών µέτρων και πέραν του οκταµήνου στις λοιπές πολιτικές διαδικασίες. Όπως επίσης και δικαστών, που εκδίδουν προδήλως αβάσιµες αποφάσεις».

Σχόλια