Διαλέξεις του Γερμανού Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Johannes Kaspar στη Νομική Σχολή Αθηνών


Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Augsburg
Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών υποδέχεται τον Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Johannes Kaspar του Πανεπιστημίου του Augsburg Γερμανίας, ο οποίος θα δώσει τρεις διαλέξεις κατά το εξής πρόγραμμα:
-Τρίτη 3.12., 10.00-12.00: "Restorative Justice", Ακαδημίας 45, 1ος όροφος, Αίθουσα B (5ο εξάμηνο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο),
-Τρίτη 3.12., 18.00-20.00: "Lebensschutz versus Selbstbestimmungsrecht", Ποινικό Σπουδαστήριο, Σόλωνος 57, παλαιό κτήριο, 2ος όροφος (Μεταπτυχιακό) και
-Τετάρτη, 4.12., 19.00-21.00: "Die aktuelle Diskussion über die Reform des Strafzumessungsrechts in Deutschland", Σίνα 3, νέο κτήριο, Αίθουσα 5, 3ος όροφος (Μεταπτυχιακό).
Οι ομιλίες είναι ανοικτές προς το κοινό.
Δείτε περισσότερα για τον ομιλητή εδώ

Σχόλια