Παρακαταθήκη και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση στις 5 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συναλλαγών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.&Δ. (Ακαδημίας 40, Αθήνα) με θέμα: «Παρακαταθήκη και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
Εισηγητές:
-Χριστίνα Διβάνη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Παρακαταθήκη - Δημόσια Κατάθεση: Θεσμικό Πλαίσιο - Ομοιότητες και Διαφορές
-Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, Δικηγόρος ΔΝ-Επισκέπτης Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Δημόσια Κατάθεση: Προϋποθέσεις
-Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Δημόσια Κατάθεση: Συνέπειες
-Νικόλαος Κλαμαρής: Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας ΕΚΠΑ
Η Δικονομική Διάσταση της Δημόσιας Κατάθεσης
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κο Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κο Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).

Σχόλια