Καταδίκη της Τουρκίας από το ΕΔΔΑ: Τα τουρκικά δικαστήρια καταδίκασαν γυναίκα για τις απόψεις της


Μια ακόμη καταδίκη του συστήματος της δικαιοσύνης στην Τουρκία αποτελεί η πρόσφατη, ομόφωνη απόφασή του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου με την οποία το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την ελευθερία της έκφρασης.
Η υπόθεση αφορούσε στην ποινική καταδίκη της Hatice Çoban από τα τουρκικά δικαστήρια, για τη διάδοση προπαγάνδας υπέρ του ΡΚΚ σε μία ομιλία που είχε δώσει. Το ΕΔΑΔ επανέλαβε ότι η δίκαιη διαδικασία και οι διαδικαστικές εγγυήσεις που, σύμφωνα με την Σύμβαση, πρέπει να παρέχονται, είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας μιας παρέμβασης στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.
Με την απόφαση το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα εθνικά δικαστήρια της Τουρκίας δεν είχαν εξετάσει τα σχετικά επιχειρήματα από την  Çoban, η οποία αμφισβήτησε την αξιοπιστία και την ακρίβεια των βασικών αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, για την υποστήριξη της καταδίκης της.
Συνεπώς, συμπεραίνεται στην απόφαση, τα τουρκικά δικαστήρια δεν είχαν εκπληρώσει την αποστολή τους, σταθμίζοντας τα διάφορα συμφέροντα που διακυβεύονταν για τους σκοπούς του άρθρου 10 της σύμβασης. To ΕΔΔΑ, τέλος, υποχρέωσε την Τουρκία να καταβάλλει 2.500 ευρώ στην κυρία Çoban, για μη υλική ζημιά.
Η απόφαση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς αποφάσεως του ΕΔΔΑ κατά της Τουρκίας και ειδικότερα του δικαστικού της συστήματος, το οποίο, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, επιδίδεται σε συνεχείς καταδίκες κατά φυσικών προσώπων που διώκονται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για τις απόψεις που εκφράζουν. 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά