Θέσεις Δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ' Αρείω Πάγω στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δείτε περισσότερα εδώ και εδώ

Σχόλια