Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αλίμου


O Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας(1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με έμμισθη εντολή στον Δήμο Αλίμου. Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης  της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά