Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Αλίμου


O Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας(1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με έμμισθη εντολή στον Δήμο Αλίμου. Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης  της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr