Θέση Δικηγόρου στην Περιφέρεια Κρήτης


Ο Περιφερειάρχης Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για τη στελέχωση του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, της Περιφέρειας Κρήτης και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια