Δύο καταδικαστικές αποφάσεις για το ίδιο αδίκημα: Παραβίαση της ΕΣΔΑ


Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8.10.2019 στην υπόθεση  Korneyeva v. Russia (αρ.αίτησης 72051/17) καταδικάζοντας τη Ρωσία για παραβίαση των άρθρων 5 παρ.1 (δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια), 6 παρ.1 (δικαίωμα σε δίκη από αμερόληπτο δικαστήριο) και 4 παρ.1 του Πρωτοκόλλου αρ.7 (δικαίωμα να μη δικάζεται ή τιμωρείται κάποιος δύο φορές) της ΕΣΔΑ.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η προσφεύγουσα Κατερίνα Κορνέγεβα, 23 ετών, καταδικάστηκε δύο φορές για το ίδιο ουσιαστικά αδίκημα, αφότου συνελλήφθη να διαδηλώνει σε συλλαλητήριο στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης. Το ρωσικό δικαστήριο εξέδωσε δύο διαφορετικές αποφάσεις και στην πρώτη καταδίκασε την προσφεύγουσα κρίνοντας την ένοχη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης με την έννομη αστυνομική τάξη λόγω συμμετοχής της σε παράνομο συλλαλητήριο και της επέβαλε πρόστιμο 500 ρούβλια. Στη δεύτερη, η προσφεύγουσα καταδικάστηκε βάσει άλλης διάταξης για μη συμμόρφωση με την αστυνομική διαταγή εν προκειμένω να σταματήσει να λαμβάνει μέρος στο γεγονός της διαδήλωσης και της επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ρούβλια.
Το ΕΔΔΑ μεταξύ άλλων διαπίστωσε τα νομικά και πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης ήταν παρόμοια και δεν υπήρχε κανένας λόγος να χωριστούν σε δύο αδικήματα και να υπάρξουν δύο διαφορετικές κρίσεις. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της ρωσικής κυβέρνησης ότι η επανάληψη της διαδικασίας κατά της προσφεύγουσας δικαιολογούνταν από ξεχωριστούς τομείς που καλύπτονταν από δύο διαφορετικές κατηγορίες.
Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε αλληλεπικάλυψη των γεγονότων που αποτέλεσαν τη βάση κάθε διώξεως.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δική του νομολογία αλλά και μια απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας το 2004, που αφορούσε σε παρόμοιες περιστάσεις, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα είχε δικαστεί και καταδικαστεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα, κατά παράβαση των δικαιωμάτων της.Ενόψει αυτών καταδίκασε τη Ρωσία να πληρώσει αποζημίωση 3250 ευρώ για ηθική βλάβη και 2500 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Σχόλια