Αίτημα επαναδιορισμού δικηγόρου μετά από δικαστική ακύρωση της ποινής οριστικής παύσης (Γνωμοδότηση)


To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ αρ 130/2019 Γνωμοδότηση, θεώρησε ότι δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος δικηγόρου, μετά τη δικαστική ακύρωση της επιβληθείσας σε αυτόν πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά το μέρος με το οποίο επαναδιορίστηκε αυτός δικηγόρος, αλλά αντιθέτως θα πρέπει η Διοίκηση να ανακαλέσει αυτή στο σύνολό της, δεδομένου ότι, αφενός μεν εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και ειδικότερα χωρίς να έχει δοθεί προηγούμενη προς τούτο σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αφετέρου δε διότι ανακάλεσε, παρά το νόμο, τη διαπιστωτική πράξη με την οποία είχε βεβαιωθεί η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητάς του. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια