Απιστία Δικηγόρων: Τί άλλαξε στο άρθρο 233 του νέου Ποινικού Κώδικα


Αλλαγές στην ποινική αντιμετώπιση του αδικήματος της απιστίας δικηγόρων επέφερε ο νέος Ποινικός Κώδικας που κυρώθηκε με το ν.4619/2019. Το νέο άρθρο 233 ΠΚ έχει ως εξής:
"1. Δικηγόρος που βλάπτει εν γνώσει τα συμφέροντα εκείνου του οποίου έχει αναλάβει τη νομική προστασία, ή που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθά με συμβουλές ή με παροχή υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν όμως ενήργησε αφού συνεννοήθηκε με αυτούς που έχουν αντίθετα συμφέροντα ή επιδιώκοντας κέρδος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή".
Κάνετε like στη σελίδα του Legalnews24 στο Facebook εδώ
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, "στη διάταξη αυτή εντάσσεται η απιστία δικηγόρου. Ως απιστία ορίζεται, η βλάβη των συµφερόντων του εντολέα, δικαιούχου νοµικής προστασίας ή η βοήθεια στην ίδια ένδικη υπόθεση, µε συµβουλές ή µε παροχή υπηρεσίας και στους δύο διαδίκους (παρ. 1). Η απειλούµενη ποινή είναι φυλάκιση ως τρία έτη ή χρηµατική ποινή, ενώ αν ο δικηγόρος συνεννοήθηκε µε αυτούς που έχουν αντίθετα συµφέροντα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή (παρ. 2)"
Το άρθρο 233 του προϊσχύσαντος ΠΚ είχε ως ακολούθως:
"Δικηγόρος  ή  άλλος  νομικός παραστάτης που βλάπτει με πρόθεσή  του εκείνον, των  συμφερόντων  του  οποίου  έχει  αναλάβει  τη  νομική προστασία,  ή  που  στην  ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί με συμβουλές ή με παροχή  υπηρεσίας  και  τους  δύο  διαδίκους,  είτε  ταυτόχρονα   είτε διαδοχικά,  τιμωρείται  με Φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε αφού  συνεννοήθηκε  με  αυτούς  που  έχουν   αντίθετα   συμφέροντα   ή επιδιώκοντας  κέρδος   τιμωρείται   με   Φυλάκιση  τουλάχιστον   τριών μηνών".

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά