Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων από 3 Ιουλίου έως και 10 Ιουλίου (12/7 για Αθήνα & Θεσσαλονίκη)


Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 7 Ιουλίου 2019 αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 3η Ιουλίου 2019 έως και την 10η Ιουλίου 2019. Ειδικά για τα πολιτικά ποινικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης η αναστολή εργασιών εκκινεί την 3η Ιουλίου 2019 και εκτείνεται έως και την 12η Ιουλίου 2019. Οι ποινικές δίκες πού Θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής και δεν θα περατωθούν την ίδια ηµέρα, συνεχίζονται µετά την ηµεροµηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης των κακουργηµάτων σε περιπτώσεις πού λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.
Ζητήµατα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων θα ρυθµιστούν µε αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασµών, επίσης αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα. Η λειτουργία των έµµισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για τις 05/07 και 08/07. 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά