Διευκρινίσεις στην Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατάθεση δικογράφων


Σε σχέση με την από 15.5.2019 ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατάθεση δικογράφων κατά τη διάρκεια αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1) Όπου στην ανωτέρω ανακοίνωση γίνεται λόγος για ένδικα μέσα συμπεριλαμβάνονται και τα ένδικα βοηθήματα (ανακοπές κ.λπ.), τα οποία δύναται να κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση.
2) Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων μέσω του ΟΠΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, όπου αυτή προβλέπεται, είναι δυνατή χωρίς περιορισμούς καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Δείτε την από 15.5.2019 ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών εδώ
(πηγή: dspeiraia.gr)

Σχόλια