Διάδικος σε δίκη στο ΣτΕ ζήτησε να αφαιρεθούν οι θρησκευτικές εικόνες από την αίθουσα. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα


Συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις της Ένωσης Αθέων και γονέων μαθητών με τις οποίες ζητούν να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Παιδείας για το καθορισμό και το τύπο των τίτλων σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει την αναγραφή του θρησκεύματος των μαθητών στα απολυτήρια και στα αποδεικτικά σπουδών.
Κατά την έναρξη της προφορικής διαδικασίας στην Ολομέλεια του ΣτΕ ο συνήγορος της Ένωσης Αθέων έθεσε θέμα να αφαιρεθούν τα θρησκευτικά σύμβολα (εικόνες) από τη δικαστική αίθουσα.
Το δικαστήριο διέκοψε και με παρεμπίπτουσα απόφασή του απέρριψε το αίτημα της Ένωσης με ψήφους 24 υπέρ έναντι 3 κατά. Κατόπιν αυτού συνεχίσθηκε η διαδικασία και τα θρησκευτικά σύμβολα παρέμειναν στη θέση τους.
Στην ουσία της υπόθεσης η εισηγήτρια Σύμβουλος, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη έθεσε, μεταξύ των άλλων, θέμα εάν η τήρηση αρχείου τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών στα Γυμνάσια και Λύκεια στα οποία καταχωρείται το θρήσκευμα των μαθητών, έρχεται σε αντίθεση με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως προς το σκέλος που αφορά τη θρησκευτική ελευθερία.
Ο δικηγόρος της Ένωσης υποστήριξε ότι με την επίμαχη αναγραφή του θρησκεύματος πάνω στο απολυτήριο παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός προσωπικών δεδομένων (GDPR) και η προστατευόμενη θρησκευτική ελευθερία.
Ακόμη, ανέφερε ότι το απολυτήριο του Λυκείου θα συνοδεύει τους μαθητές σε όλη τους τη ζωή και σε όλη τους την επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η πρόεδρος του ΣτΕ και προεδρεύουσα της ολομέλειας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, εξέφρασε τη θέση ότι και μετά από αρκετά χρόνια από την αποφοίτηση και όταν ακόμη έχουν αποκτηθεί και άλλοι τίτλοι σπουδών, ζητείται το απολυτήριο του Λυκείου, το οποίο αναγράφει το θρήσκευμα.Η δικηγόρος του Δημοσίου (ΝΣΚ) έθεσε το ζήτημα εάν θεμελιώνει έννομο συμφέρον η Ένωση να καταθέσει αίτηση ακύρωσης για το επίμαχο θέμα, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι γονείς που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ δεν είναι μέλη της εν λόγω Ένωσης. Υποστήριξε ότι με το να αναγράφεται στο απολυτήριο το πεδίο του θρησκεύματος το θρήσκευμα του μαθητή, όχι μόνο δεν προσβάλει κανένα δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά αντίθετα το άρθρο 16 του Συντάγματος αναφέρεται στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. 
Επισήμανε ακόμα η συνήγορος του δημοσίου ότι η αναγραφή του θρησκεύματος σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία, όπως είναι αυτή των απουσιών, καθώς στον αλλόθρησκο μαθητή, πρέπει να αναγράφεται ότι απουσίασε λόγω επισήμων θρησκευτικών εορτών άλλου θρησκευτικού δόγματος, για να μπορούν να δικαιολογηθούν οι απουσίες.
Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ.
(πηγή:protothema.gr)

Σχόλια