Νέα ανακοίνωση (20.5.2019) του Αρείου Πάγου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους


Νέα εκλογική ανακοίνωση εξέδωσε την Δευτέρα, 20.5.2019 ο Άρειος Πάγος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι δεν θα γίνονται πλέον δεκτές νέες αιτήσεις για αμοιβαίες αλλαγές διορισμών, ενώ δικαστικοί υπάλληλοι Γ΄ βαθμού χωρίς διαπιστωτική πράξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και Δ΄ βαθμού χωρίς πτυχίο Νομικής, που έχουν διοριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι, θα πρέπει να μην παραλάβουν το διορισμό τους ή να τον επιστρέψουν άμεσα. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«1) Όσοι εκ των διορισθέντων Αναπληρωματικών Αντιπροσώπων Δικαστικής Αρχής έχουν διορισθεί, κατόπιν αιτήσεών τους, Τακτικοί Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής με τις υπ’ αριθ. 69/2019 και 70/2019 αποφάσεις του Α1΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, πρέπει να παραλάβουν τους διορισμούς του ως Τακτικοί από τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, αφού προσκομίσουν πρωτότυπο ή αντίγραφο του αρχικού τους διορισμού.
Εάν έχουν ήδη παραλάβει τη διατακτική τους, πρέπει να επιστρέψουν αντίγραφο του διορισμού τους και να ακολουθήσουν τη διαδικασία διορισμού από τον Έφορο, δηλαδή μετά τη διεξαγωγή των εκλογών με βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ότι άσκησαν καθήκοντα και βεβαίωση παράδοσης των σάκων, θα εκδοθεί συμπληρωματική διατακτική. Οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών οφείλουν να διαβιβάσουν αντίγραφα των διορισμών των Αναπληρωματικών και των διορισμών τους ως Τακτικών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
2) Ο Άρειος Πάγος δε δέχεται νέες αιτήσεις για αμοιβαίες αλλαγές διορισμών.
3) Οι διορθώσεις ταυτοποιητικών στοιχείων στα διοριστήρια (π.χ. Όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ) θα γίνονται σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1600/19-5-2019 έγγραφό μας στις κατά τόπους Εισαγγελίες.
4) Όσοι δικαστικοί υπάλληλοι: Α) Γ΄ βαθμού χωρίς διαπιστωτική πράξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και Β) Δ΄ βαθμού χωρίς πτυχίο Νομικού τμήματος Νομικής σχολής, έχουν διοριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι, θα πρέπει να μην παραλάβουν το διορισμό τους ή να τον επιστρέψουν άμεσα».

Σχόλια