Δικαστικοί Αντιπρόσωποι: Η Εγκύκλιος του ΑΠ- Αιτήσεις Προτίμησης/ Εξαίρεσης


Αναρτήθηκε από τον Άρειο Πάγο η Εγκύκλιος για τις επερχόμενες Εκλογές στις 26 Μαϊου 2019.
Οι Υποψήφιοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης μόνο στους συλλόγους ή στις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε όλες οι αιτήσεις να βρίσκονται στον Άρειο Πάγο το αργότερο την Παρασκευή, 19-4-2019
Ο Άρειος Πάγος δεν θα παραλάβει μεμονωμένες αιτήσεις από υποψηφίους Δικαστικούς Αντιπροσώπους
Δείτε τις Αιτήσεις Προτίμησης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου–Επόπτη εκλογών (δείτε την Γεωγραφική διαίρεση για την συμπλήρωση της αίτησης)
Δείτε τις Αιτήσεις Εξαίρεσης Δικαστικού Αντιπροσώπου και Εφόρου– Επόπτη εκλογών
Δείτε ποιοι διορίζονται Έφοροι/Επόπτες και Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Άρθρο 68 ΠΔ 26/2012
Δείτε το Πρότυπο ηλεκτρονικό αρχείο καταλόγου σε μορφή Excel, για δικαστικούς αντιπροσώπους και Εφόρους - Επόπτες. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης αυτού
Δείτε την Εγκύκλιο Α1' Τμήματος

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά