Ασφάλιση ανηλίκου τέκνου στη μερίδα του δικαστικώς αναγνωρισθέντος ως πατέρα του μετά από αίτηση της ανασφάλιστης μητέρας του (ΝΣΚ)


Στο ερώτημα ένα το ανήλικο τέκνο, κατόπιν αιτήματος της μητέρας του, έχει δικαίωμα να ασφαλιστεί ως μέλος στη μερίδα του δικαστικά αναγνωρισθέντος ως πατέρα του, απάντησε με σχετική γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η Β’Τακτική Ολομέλεια του ΝΣΚ με την υπ αρ. 19/2019 γνωμοδότηση μετά από παραπομπή κατόπιν της υπ’ αριθ. 187/2018 γνωμ. του ΣΤ΄ Τμήματος ΝΣΚ διατύπωσε τη γνώμη ότι το ανήλικο τέκνο, που έχει αναγνωριστεί δικαστικά, μπορεί να ασφαλιστεί στον ασφαλιστικό φορέα του πατέρα του, ακόμα και όταν δεν συμβιώνει με αυτόν, όταν ο τελευταίος, υπαίτια, αρνείται ή αδιαφορεί για την ασφάλισή του, μετά από αίτηση της ανασφάλιστης μητέρας του ανηλίκου, η οποία έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου του. (πλειοψ.) . Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια