Θέση Δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων


H Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013.
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια