Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/Ενωσιακό Δίκαιο)


Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/Ενωσιακό Δίκαιο)» την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ομιλητές:
-Χρήστος Ράμμος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.: «Το ζήτημα της σχέσης Ενωσιακού Δικαίου και Εθνικού Συντάγματος – Από την υπεροχή στην συμφιλίωση;»
-Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.: «Το παραδεκτό των λόγων προσφυγής και αναίρεσης σε φορολογικές διαφορές, σχετικά με παραβίαση του Συντάγματος ή του ευρωπαϊκού δικαίου»
-Αντώνης Μεταξάς, Επ. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής, TU Berlin. : «Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού Δικαίου: Προς μια λειτουργική θεώρηση»
-Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν. : «Η ελευθερία του νομοθετείν και τα όρια του ελέγχου της συνταγματικότητας και συμβατότητας των νόμων»
Τη συζήτηση συντονίζει η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και θα ληφθεί φωτογραφικό υλικό.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά