Επίκαιρα Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου: Η Εφαρμογή των ΒEPS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Απάτη στο Φ.Π.Α.


Η 1η Ημερίδα Φορολογίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Αποφοίτων του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου: Η Εφαρμογή των ΒEPS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Απάτη στο Φ.Π.Α.», θα διεξαχθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη, περιοχή Λαδάδικα, και ώρα 16.30.
Η Ημερίδα διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος της οποίας είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Σαββαΐδου, με τη συνεργασία της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔΙΘ) και της ELSA Thessaloniki. Χορηγοί της διοργάνωσης είναι η KPMG Ελλάδος και η δικηγορική εταιρεία CPA Law, Κ. Παπακωστόπουλος και Συνεργάτες και χορηγός φιλοξενίας ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
Η Ημερίδα δίνει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ  δημόσιο βήμα για την ανακοίνωση της εργασίας τους στο μάθημα του φορολογικού δικαίου, ενώ παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία και τις δεξιότητες της κοινοποίησης της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε επιστημονική ημερίδα με ευρύ κοινό, κάτι που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο στη γενικότερη επαγγελματική τους πορεία. Περαιτέρω, οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα ωφεληθούν, καθώς θα αποκομίσουν συγκεκριμένη εικόνα για τα πρότυπα και το επίπεδο της δουλειάς των εργασιών που οι ίδιοι θα πραγματοποιήσουν ενδεχομένως στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών. Τέλος, και οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι θα παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο ζήτημα στον τομέα του ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.

Σχόλια