Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4596/2019 με τροποποιήσεις σε ΠΚ, ΚΠΔ, Σωφρονιστικό Κώδικα, Κωδ.Δικηγόρων


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4596/2019 . Στο νέο Νόμο οποίο περιέχονται διατάξεις προσαρμογής του εθνικού δικαίου στην ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και του σωφρονιστικού συστήματος.
Στο ν.4596/2019 υπάρχουν εκτεταμένες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Σωφρονιστικό Κώδικα, Κώδικα Δικηγόρων, καθώς επίσης και στη νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και την Παροχή Νομικής Βοήθειας. Στο άρθρο 27 προβλέπονται διατάξεις σχετικά με την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος,, στο άρθρο 29 προβλέπονται τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, στο άρθρο 36 προβλέπεται ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά