Το δίκαιο και το αγαθό- Δοκίμιο για τη θεωρία της δικαιοσύνης του John Rawls


Το δίκαιο και το αγαθό- Δοκίμιο για τη θεωρία της δικαιοσύνης του John Rawls, του Ανδρέα Μιχαλάκη: 
Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι βασικές στρατηγικές δικαιολόγησης που αξιοποιεί ο Rawls για να απαντήσει στο ερώτημα "γιατί να είμαστε δίκαιοι;". Τα επιχειρήματα που διατυπώνει ο Rawls υπέρ της σκοπιάς της δικαιοσύνης προϋποθέτουν ότι ήδη διαθέτουμε αίσθημα δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφερόμαστε και για το αγαθό μας ή τα υλικά και τα ιδεατά συμφέροντά μας, και έτσι πολλές φορές αυτό που επιτάσσει το δίκαιο συγκρούεται με ό,τι υπαγορεύει το συμφέρον μας. Η σύγκρουση αυτή μπορεί να μας οδηγήσει να εξετάσουμε κριτικά το αίσθημα δικαιοσύνης μας για να ανακαλύψουμε από πού αντλεί την εγκυρότητα και τη δεσμευτικότητά του. Η κριτική ανασυγκρότηση των επιχειρημάτων του Rawls υπέρ της σκοπιάς της δικαιοσύνης θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε πληρέστερα το καντιανό ιδεώδες του προσώπου και να αναδείξουμε τις ηθικές και πολιτικές αξίες που αποτελούν τις κανονιστικές βάσεις της δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας.
Ο Ανδρέας Μιχαλάκης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sussex στην Αγγλία. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα τη σκέψη του νεαρού Μαρξ. Από το 2001 διδάσκει νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταξύ των δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: "O Max Horkheimer και το πρόβλημα της θεμελίωσης των αξιών στην πρώιμη κριτική θεωρία", στον τόμο "Κριτική Θεωρία: Παράδοση και Προοπτικές", επιμέλεια: Κ. Καβουλάκος, Νήσος, Αθήνα 2003.· "Η κριτική του ιδεαλισμού και το πρόβλημα της μεθόδου: όψεις της σχέσης Μαρξ-Φώυερμπαχ", Αξιολογικά 18, 2007· "Η ηθική της αμοιβαίας αναγνώρισης: από τη σχέση θεωρίας-πράξης στη δικαιολόγηση της ηθικής σκοπιάς", στον τόμο "Θεωρία, Αξίες και Κριτική: Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη", επιστημονική επιμέλεια: Μ. Αγγελίδης, Σ. Δημητρίου και Α. Λαβράνου, Πόλις, Αθήνα 2008.· "Hegel and Honneth: Recognition and the Justification of the Moral Point of View", στον τόμο Hegel Jahrbuch 2009: Hegels Politische Philosophie (Zweiter Teil), επιμέλεια: A. Arndt, P. Cruysberghs και A. Przylebski, Akademie Verlag, Berlin 2009.

Σχόλια