Δικηγόρος αποκλείστηκε οριστικά από την εκπροσώπηση εντολέων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Δικηγόρος από την Ουκρανία αποκλείστηκε οριστικά από την εκπροσώπηση αιτούντων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ). Το Δικαστήριο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 36 § 4 (β) του Κανονισμού του Δικαστηρίου, ότι η Ουκρανή δικηγόρος, Nataliya Yevgenivna Tselovalnichenko, απαγορεύεται οριστικά να εκπροσωπεί ή συνδράμει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους αιτούντες τόσο σε εκκρεμείς όσο και σε μελλοντικές αιτήσεις ενώπιον του ΕΔΔΑ.
Για να μην προδικάσει για τους αιτούντες που εκπροσωπούνται από την Tselovalnichenko στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του, το Δικαστήριο αποφάσισε να ενημερώσει όλους τους  προσφεύγοντες με υποθέσεις που εκκρεμούν για την απόφαση του να αποκλείσει οριστικά τη συγκεκριμένη δικηγόρο.
Το Δικαστήριο μάλιστα κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με αυτή την απόφαση, ώστε να ενημερωθούν και οι αιτούντες που δεν θα μπορέσουν να λάβουν ενημέρωση με ταχυδρομική επιστολή.
Το Δικαστήριο έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση να απαγορεύσει τη δικηγόρο Tselovalnichenko ενόψει της δόλιας και καταχρηστικής της συμπεριφοράς, η οποία συνίστατο στο ότι η εν λόγω δικηγόρος σε προσφυγές που υποβλήθηκαν στο ΕΔΔΑ, υπέβαλε έγγραφα που ήταν εμφανώς πλαστογραφημένα, ενώ σε άλλες υποθέσεις είχε καταθέσει προσφυγές αιτούντων που είχαν πεθάνει, χωρίς να ενημερώσει το Δικαστήριο για το θάνατό τους. Οι αιτούντες ενημερώνονται από το ΕΔΔΑ ότι  μπορούν να διορίσουν ανά πάσα στιγμή άλλο δικηγόρο, ακόμη και σε μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας, ενώ ζητήθηκε από την Ουκρανική κυβέρνηση να ενημερώσει τον δικηγορικό σύλλογο της Ουκρανίας σχετικά με την απόφαση απαγόρευσης της συγκεκριμένης δικηγόρου. (legalnews24.gr/ECHR)

Σχόλια