Προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο εναγόμενου στην περίπτωση παραίτησης από αγωγή (Ανακοίνωση ΔΣΑ)


Ανακοίνωση σχετικά με την προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης από πλευράς δικηγόρου, εναγομένου στην περίπτωση παραίτησης από αγωγή, εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:
«Μετά από συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τη Σύμβουλο-Ταμία Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου και τον Σύμβουλο Ιωάννη Κάπο, με τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών κύριο Γεώργιο Γρίβα και τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών κύριο Ιωάννη Δήμου, σχετικά με πρόσφατα περιστατικά που διαπιστώθηκαν και αφορούσαν την υπόδειξη γραμματέων έδρας προς συνηγόρους–πληρεξουσίους εναγομένων για έκδοση και προσκόμιση γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής σε περιπτώσεις παραίτησης από δικογράφου ή δικαιώματος από ενάγοντα επί της έδρας, διευκρινίστηκαν τα εξής:
1. Δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής από πληρεξούσιο δικηγόρο της εναγόμενης πλευράς, δεδομένου του ότι μετά την κατάργηση της δίκης δια παραιτήσεως του ενάγοντος δεν νοείται δικονομικά παράσταση εναγομένου.
2. Κατ’ εξαίρεση, υποχρεώνεται ο πληρεξούσιος της εναγομένης πλευράς σε προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, εφόσον αιτείται αυτοτελώς, μετά την παραίτηση της ενάγουσας πλευράς, την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο για επιδίκαση δικαστικών εξόδων.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και ο Προϊστάμενος της Γραμματείας επιμελήθηκαν και αρμοδίως για την άμεση ενημέρωση των Προϊσταμένων των Τμημάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών».

Σχόλια