Θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Δίκαιο της ΕΕ και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύστερα από απόφαση της αριθμ. 2/27-9-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων μεταξύ άλλων και στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρώπινα Δικαιώματα
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 54006 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310891347, e-mail.: iessecr@uom.gr, ablouchoutzi@uom.edu.gr.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά