Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για ανέπαφες συναλλαγές.


Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για ανέπαφες συναλλαγές. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την απόφαση 48/2018, εξέτασε το ζήτημα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω ανέπαφων συναλλαγών με χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες, κατόπιν σχετικών καταγγελιών που αφορούσαν την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.
Η Αρχή, αφού εξέτασε ζητήματα ασφάλειας της εν λόγω επεξεργασίας, καθώς επίσης και τους σχετικούς κινδύνους, και λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς προδιαγραφές που ακολουθούνται αναφορικά με τις ανέπαφες χρεωστικές ή/και πιστωτικές κάρτες, απηύθυνε σύσταση στις ως άνω τράπεζες προκειμένου είτε να παρέχουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης της ανέπαφης λειτουργίας μιας τέτοιας κάρτας είτε να χορηγούν νέα, μη ανέπαφη κάρτα, εφόσον ο πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να έχει κάρτα με δυνατότητα πραγματοποίησης ανέπαφων συναλλαγών. Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια