Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης


Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 118/23-10-2018 συνεδρίαση, αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (δύο άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: Α.1) «Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο» ΕΛΕ48
2) «Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό-Πολεοδομικό» ΕΛΕ46
3) «Υπαλληλικό Δίκαιο» ΕΛΕ47
Β.1) «Ποινική Δικονομία» Υ28
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής 2310 99 6510

Σχόλια