Σχέση προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων


H Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων διοργανώνει Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο: «Σχέση προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων» την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, 8 μ.μ. στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. Ομιλητής: Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διάγραμμα ομιλίας:
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
ΙΙ. Η προσωρινή διαταγή του άρθρου 691Α ΚΠολΔ, συνάρτηση και τελολογικό παρεπόμενο της αίτησης και της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων
ΙΙΙ. Η ΟλΑΠ 20/2015: σύνδεση της ακυρότητας της διάθεσης λόγω παράβασης προσωρινής διαταγής με την τακτική διαδικασία παρά την απόρριψη της αίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
IV. Αντίθετη κρατούσα θέση στη θεωρία
V. Σχέση ασφαλιστικών μέτρων και κύριας δίκης επί ανακλήσεως της αποφάσεως που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα: μη ανατροπή εξ υπαρχής των γενομένων (ΟλΑΠ 497/1978)
VI. Εσφαλμένη σύνδεση της ΟλΑΠ 497/1978 με την ΟλΑΠ 20/2015
VII. Η αντιφατική έννοια του ‘προσωρινού δεδικασμένου’
VIII. Συμπέρασμα

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά