Ευθύνη της Αστυνομίας για επεισόδια στο Πατρινό Καρναβάλι που είχαν ως αποτέλεσμα φθορές και κλοπές σε κατάστημα. Αποζημίωση 96.628 ευρώ (A' Δημοσίευση)


Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών (τμήμα 4o 3μελές) αρ. απόφασης 2009/2017 (α' δημοσίευση: legalnews24.gr): 
Αστική Ευθύνη του Δημοσίου: Ευθύνη της Αστυνομίας για επεισόδια στο Πατρινό Καρναβάλι που είχαν ως αποτέλεσμα καταστροφές και κλοπές σε κατάστημα της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα. Αποζημίωση 96.628,05 ευρώ στην ασφαλιστική εταιρία που κάλυπτε το κατάστημα.
"Επειδή, με βάση τα ανωτέρω και ενόψει των όσων εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην Πλατεία Γεωργίου, μετά το πέρας των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, κατά τα κοινώς γνωστά στις αστυνομικές αρχές της πόλης των Πατρών, ήταν γεγονός προδήλως αναμενόμενο, β) για το λόγο αυτό, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω έγγραφες παραγγελίες-εντολές του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, είχε προβλεφθεί, ήδη πριν τη λήξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων, η ύπαρξη αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο της πλατείας και στα στόμια εισόδου και εξόδου της οδού Κορίνθου προς την πλατεία, προκειμένου να προληφθούν τυχόν έκτροπα, γ) παρά ταύτα, όπως, προκύπτει από τις πιο πάνω καταθέσεις των αστυνομικών οργάνων κατά την ποινική διαδικασία, οι ευρισκόμενες στην πλατεία αστυνομικές δυνάμεις μετακινήθηκαν σε άλλους χώρους, δ) επίσης, όπως προκύπτει από τις ίδιες καταθέσεις, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έλαβαν σήμα από το κέντρο για φωτιά σε όχημα και κάδους στην Πλατεία Γεωργίου επανήλθαν στην πλατεία, έριξαν χειροβομβίδα για να κερδίσουν χρόνο και μετακινήθηκαν προς το λιμάνι, εκ των υστέρων δε, ήρθαν ξανά στην πλατεία και έκαναν αφειδώς χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα η ήδη τεταμένη εκεί κατάσταση να εκτραπεί και να δεχθούν επίθεση από νεαρά άτομα, εκ των οποίων 30-50 κινήθηκαν προς τα γειτνιάζοντα με την πλατεία καταστήματα, μεταξύ των οποίων και το κατάστημα οπτικών της ασφαλισμένης στην ενάγουσα εταιρείας, ε) η επίθεση στο επίμαχο κατάστημα, όπως προκύπτει από τις ίδιες καταθέσεις, έγινε καθ’ ο χρόνο ήταν παρούσες στο χώρο οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες, όντας και μικρής δυναμικότητας, κατά τις μαρτυρίες των ως άνω αστυνομικών, ενόψει και της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί, αντί να καταστείλουν εν τη γενέσει τους τα επεισόδια, με την ενίσχυσή τους και με άλλους αστυνομικούς και να αποτρέψουν έτσι την επέκτασή τους και να απωθήσουν τους επιτιθέμενους στο επίμαχο κατάστημα νεαρούς, περιορίσθηκαν στο να υποχωρήσουν προκειμένου να εκπονήσουν τότε επιχειρησιακό σχέδιο και να προφυλαχθούν από τη ρίψη των σε βάρος τους αντικειμένων και άφησαν χώρο στους νεαρούς να επιτεθούν στο επίμαχο κατάστημα και στ) εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς των αστυνομικών οργάνων, τα νεαρά άτομα είχαν στη διάθεσή τους όλο τον απαιτούμενο χρόνο να κινηθούν προς το επίμαχο κατάστημα, να σπάσουν τα τζάμια και τις προθήκες του, να εισέλθουν εντός αυτού και να αφαιρέσουν εμπορεύματα (οπτικά είδη) και πέραν από εν τέλει δώδεκα συλληφθέντες (όχι όλοι για την επίθεση στο επίμαχο κατάστημα), οι υπόλοιποι να αποχωρήσουν, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι παραπάνω ενέργειες των νεαρών ατόμων, απαιτούσαν προδήλως αρκετό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τα αστυνομικά όργανα όφειλαν να παρέμβουν, δεδομένου ότι το επίμαχο κατάστημα βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το χώρο της πλατείας (γωνία Κορίνθου και Πλατείας Γεωργίου), όσο και από το χώρο που βρίσκονταν συγκεντρωμένα τα όργανα της αστυνομίας, τα οποία βρίσκονταν εκεί κατά το χρόνο της επίθεσης στο επίμαχο κατάστημα, και όχι τα αστυνομικά όργανα  να τηρήσουν καθαρώς αμυντική στάση και να ανεχθούν την άσκηση βίας επί μακρό χρονικό διάστημα, επιλογή που συνιστούσε προδήλως μη κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πραγματικής κατάστασης, μη εκπληρουμένης με την επιλογή της ακολουθητέας στην προκειμένη περίπτωση από τα αστυνομικά όργανα τακτικής της ανατεθειμένης σ’ αυτά, κατά το άρθρο 8 του ν. 2800/2000, υποχρέωσης να προστατεύσουν τη δημόσια τάξη και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 
Αλλωστε, το στοιχείο του αιφνιδιασμού των αστυνομικών δυνάμεων από την εκδήλωση των εν λόγω επεισοδίων και, ειδικότερα, της επίθεσης στο επίμαχο κατάστημα ελλείπει στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον τα επεισόδια αυτά εκδηλώθηκαν σε χώρο, χρόνο και συνθήκες που δεν τα καθιστούν γεγονός τυχαίο και αιφνίδιο, αφού επρόκειτο για την τελευταία ημέρα του Πατρινού Καρναβαλιού, κατά την οποία, κατά τα κοινώς γνωστά, πολλά νεαρά κυρίως άτομα καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος και, εν προκειμένω, πρόκειται για επεισόδια που κλιμακώθηκαν σταδιακώς και, ως προς  την επίθεση στο επίμαχο κατάστημα που είχε σαν αποτέλεσμα το σπάσιμο των τζαμιών του, των προθηκών του και την κλοπή εμπορευμάτων, συνδέονται αιτιωδώς με την προαναφερόμενη συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων. 
Κατόπιν τούτων το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αστυνομικά όργανα παρέλειψαν να προστατεύσουν, όπως όφειλαν, την περιουσία της αποζημιωθείσας από την ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία ασφαλισμένης εταιρείας ‘’....’’. Περαιτέρω, δε, η παράλειψη αυτή είναι παράνομη, καθόσον αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης των αστυνομικών οργάνων να προστατεύει, μεταξύ άλλων, τις περιουσίες των πολιτών και επομένως θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ του ζημιωθέντος, κατ’ άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, κατά το σχετικό βάσιμο λόγο της αγωγής, απορριπτομένων ως αβασίμων όλων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου... 
Επειδή, κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στην ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία, για την ανωτέρω αιτία, το ποσό των 96.628,05 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση σε αυτό της αγωγής (άρθρο 75 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας – ΚΔΔ), και όχι από την καταβολή καθενός από τα πιο πάνω επιμέρους ποσά, και έως την εξόφληση..." (legalnews24.gr)
* To απόσπασμα της απόφασης δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Πατρών Βασιλείου Γαλανόπουλου

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά