Θέση Νομικού στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου


Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο) και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Η ΓΓΣ προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας, Νομικό Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Πρόκειται για θέση γεμάτη προκλήσεις σε ένα πολυπολιτισμικό και πολιτικά περίπλοκο περιβάλλον. Aναζητείται νομικός με επαγγελματική πείρα σε πολύ υψηλό επίπεδο και ισχυρό πολιτικό αισθητήριο.
Γενικός στόχος της θέσης: — Να παρέχει νομικές συμβουλές υψηλού επιπέδου, προφορικώς ή γραπτώς, στους τομείς αρμοδιότητας της υπηρεσίας — Να ηγείται της Γενικής Διεύθυνσής του, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα.
Τόπος εργασίας: Βρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius
Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, ώρα 23:59 (ώρα Βρυξελλών).

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά