Εγγυοδοσία: Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈΝωσης ΑΣτικολόγων διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση
στις 1 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ
Ακαδημίας 60 (1ος όροφος), Αθήνα, µε θέµα: Εγγυοδοσία: Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου.
Εισηγητές:
-Σωτήριος Κοτρώνης, ΔΝ Δικηγόρος: Ζητήματα από τη ρύθμιση της εγγυοδοσίας στον Αστικό Κώδικα
-Αναστασία Βεζυρτζή, ΔΝ Δικηγόρος: Ζητήματα από τη ρύθμιση της εγγυοδοσίας στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κο Βασίλειο Τερζίδη (6944/832844) και κο Σωτήριο Παπαδόπουλο (6947/903838).

Σχόλια