Πρόστιμο σε τράπεζα για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένες συνομιλίες


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Επιβολή προστίμου σε τράπεζα για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε καταγεγραμμένες συνομιλίες: Ο προσφεύγων δέχθηκε στα γραφεία της επιχείρησής του τηλεφωνική όχληση από την τράπεζα Alpha Bank σχετικά με οφειλή του από επιχειρηματικό δάνειο. Στο τηλεφώνημα όμως αυτό δεν απάντησε ο προσφεύγων, ο οποίος είναι ο οφειλέτης, αλλά ο θείος του, ο οποίος δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω οφειλή και βρισκόταν συμπτωματικά στο γραφείο του προσφεύγοντος.
Ο προσφεύγων καταγγέλλει ότι, με την ενέργεια αυτή της τράπεζας, έτυχαν παράνομης επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα και πλήττεται και η επιχείρησή του. Ακολούθως, ο προσφεύγων απευθύνθηκε εγγράφως στην τράπεζα και ζήτησε να λάβει αντίγραφα συνομιλιών σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο, η τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα αυτά.
Η Αρχή επέβαλε στην τράπεζα πρόστιμο και της απηύθυνε τη σύσταση να μεριμνά για την ταυτοποίηση του συνομιλητή προτού προχωρήσει σε συνομιλία σχετικά με δεδομένα συναλλαγών ή οφειλών. Δείτε την απόφαση 47/2018.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά