Τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων στον ΟΑΕΔ


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι, ως τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της με αρ. 59159/4-9-2018 προκήρυξης του Οργανισμού μας για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, έχει καθοριστεί η 3-10-2018.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4-10-2018 έως 2-11-2018.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:  Ανακοίνωση,  Προκήρυξη,  Αίτηση.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά