Μεταπτυχιακό "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη"


Aνακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους  (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: 
https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  http://msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995278, email: msc-tourism@econ.auth.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά