Άσκηση έφεσης σε απόφαση δικαστικής συμπαράστασης από την Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών


Απόφαση 337/2018 Mονομελές Εφετείο Ναυπλίου: Άσκηση έφεσης σε απόφαση δικαστικής συμπαράστασης από την Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών - Εξαφάνιση πρωτόδικης απόφασης ως προς το κεφάλαιο του εποπτικού συμβουλίου-Διορισμός νέου τριμελούς εποπτικού συμβουλίου σε συμπαραστατούμενη – Δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εκκαλούσας Εισαγγελέως κατ' αρθ. 752 παρ. 2 ΚπολΔ.
Η αντιεισαγγελέας πρωτοδικών προσέβαλε εν μέρη με την από 9-2-2016 έφεση της  την υπ’ αριθ. 33/2013 απόφαση δικαστικής συμπαράστασης. Η έφεση ορίστηκε να συζητηθεί στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου. Στην εν λόγω έφεση ασκήθηκε αντέφεση – κύρια παρέμβαση από την δικαστική συμπαραστάτη και δύο μέλη του εποπτικού συμβουλίου (θυγατέρα της τεθείσας σε δικαστική συμπαράσταση μετά του συζύγου και του τέκνου της) και ασκήθηκε προφορική πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της έφεσης της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου από τον υιό της τεθείσας σε δικαστική συμπαράσταση. 
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διόρισε προσωρινή δικαστική συμπαραστάτη την θυγατέρα της συμπαραστατατούμενης  η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της και όρισε τριμελές εποπτικό συμβούλιο που αποτελείται από τον σύζυγο της αιτούσας, την θυγατέρα της αιτούσας και την ανιψιά της συμπαραστατούμενης. 
Το δικαστήριο κάνει δεκτή την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της έφεσης της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου η οποία ασκήθηκε από τον υιό της ο οποίος δεν κλήθηκε να παραστεί στη συζήτηση της αιτήσεως ούτε από την αιτούσα ούτε από το Δικαστήριο αν και προσκομίστηκε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έτσι και  διορίζει την θυγατέρα της συμπαραστατατούμενης ως δικαστική συμπαραστάτη και διορίζει τριμελές εποπτικό συμβούλιο που αποτελείται από τον υιό της συμπαραστατούμενης (προσθέτως παρεμβαίνοντα), την θυγατέρα του Δικηγόρο στο επάγγελμα και εγγονή της συμπαραστατούμενης και την έτερη εγγονή της, θυγατέρα της δικαστικής συμπαραστάτη, αντικαθιστώντας τον σύζυγο της δικαστικής συμπαραστάτη- γαμπρό της συμπαραστατούμενης και την ανιψιά της συμπαραστατούμενης.
Δείτε την Απόφαση εδώ
* Επιμέλεια Αγγελική Κωστάρα Δικηγόρος Κορίνθου, Αγ. Κωσταρα- Α. Τσιφτσης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Σχόλια