Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο στο Άμστερνταμ


Η Νομική Σχολή του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, αναζητά επιστήμονα για εκπόνηση διδακτορικού στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο και ζητά από τους υποψηφίους να υποβάλλουν μια ερευνητική πρόταση περίπου 1000 λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα μεθοδολογίας και τη διατύπωση ενός καινοτόμου ερευνητικού ζητήματος.
Το ερευνητικό ζήτημα θα πρέπει να συνδεθεί με έναν από τους ερευνητικούς προσανατολισμούς του Κέντρου Μελέτης του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων (CSECL). Προσφέρεται αρχική σύμβαση για 12 μήνες. Με τη θετική αξιολόγηση θα η σύμβαση θα παρατείνεται κατά 36 μήνες.
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός θα κυμαίνεται από 2.266 ευρώ έως 2.897 ευρώ ακαθάριστα μηνιαίως (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης). Τα δευτερεύοντα οφέλη στα ολλανδικά πανεπιστήμια είναι ελκυστικά και περιλαμβάνουν 8% αμοιβή για τις διακοπές και 8,3% bonus στο τέλος του έτους. Αιτήσεις μέχρι 1η Οκτωβρίου. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια