A'Δημοσίευση: Επίδοση Διαταγής Πληρωμής που εκδόθηκε πριν την 1.1.2016 (Γνωμοδότηση)


Σχετική με το θέμα της επίδοσης διαταγής πληρωμής  που εκδόθηκε πριν την 1.1.2016, δηλαδή πριν την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν.4335/2015) αρχικά σε καθ' ου γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελλάδος, ο οποίος αργότερα εγκατασταθηκε, στην αλλοδαπή ή η διαμονή του έχει καταστεί άγνωστη, είναι η Γνωμοδότηση (αρ.5/2018) του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου Γεωργίου Α.Πέτρου κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υπέβαλε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Δυτικής Στερεάς Ελλάδος – Πατρών κ.Αλέξανδρος Καζάνης και που δημοσιεύει κατ' αποκλειστικότητα το Legalnews24.gr
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση: «α) ο νόμος 4335/2015 εισήγαγε σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις στη διαδικασία εκδόσεως της διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, στο άρθρο 624 παρ.2 καταργήθηκε η αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση να μη διαμένει ο καθ' ου η διαταγή πληρωμής στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο' εκδόσεώς της και είναι επιτρεπτή πλέον η έκδοση διαταγής πληρωμής και κατά προσώπων κατοικούντων ή διαμενόντων στην αλλοδαπή. Όσον αφορά δε τους αγνώστου διαμονής, η έκδοση διαταγής πληρωμής παραμένει μη επιτρεπτή, εκτός αν το αγνώστου διαμονής πρόσωπο έχει νόμιμα διορισμένο αντίκλητο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 142 ΚΠολΔ. Με τη νέα διάταξη του εδ.2 του άρθρου 631, όταν εκδίδεται διαταγή πληρωμής κατά προσώπου που έχει άγνωστη διαμονή ή κατοικεί ή έχει έδρα στο εξωτερικό, καθιερώνεται αυτοδίκαιη αναστολή της εκτελεστότητάς της. Έτσι, με τα άρθρο τέταρτο του νόμου 4335/2015 ορίζεται ότι όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής, σύμφωνα με το άρθρο 632, αναστέλλεται η εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 724. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που ο καθ' ου κατοικεί στην αλλοδαπή ή διαμένει στην αλλοδαπή (ή είναι άγνωστης διαμονής αλλά έχει διορισμένο αντίκλητο στην Ελλάδα), δηλ. και ακόμη η εκτέλεση της διαταγής κατά του οφειλέτη κατοίκου αλλοδαπής θα γίνει επί περιουσιακών του στοιχείων ευρισκομένων στην Ελλάδα. Η δε δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπέρ του δανειστή αποτελεί επαρκή εγγύηση προστασίας του, σε επίρρωση της ήδη κρατούσας γνώμης, ότι η αναστολή της εκτελεστότητάς της διαταγής πληρωμής δεν εμποδίζει την δραστικότητά της ως τίτλου για την λήψη των μέτρων του άρθρου 724 ΚΠολΔ (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Στ., οι νομοθετικές τροποποιήσεις του Ν 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας, τ. 2/2016 σελ. 134). Επίσης στο άρθρο ένατο παρ.2 Ν. 4335/2015, ρητά ορίστηκε ότι το νέο άρθρο 624 παρ.2 ΚΠολΔ αφορά διαταγές πληρωμής που εκδόθηκαν μετά την 1- 1-2016 ύστερα από την κατάθεση σχετικών αιτήσεων μετά την 1-1-2016. β) Ως προς δε τη διαταγή πληρωμής που είχε εκδοθεί πριν την 1η-1-2016, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί και η έκδοσή της θα ήταν άκυρη, αν η επίδοσή της έπρεπε να γίνει σε πρόσωπα που διαμένουν στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής. Η απαγόρευση αυτή είναι απόλυτη και για τα κατοικούντα ή εδρεύοντα στην αλλοδαπή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα διορισμένο αντίκλητο ή νόμιμο αντιπρόσωπο στην ημεδαπή και δεν δύναται να επιδίδεται σ' αυτούς. Συνεπώς, εφόσον ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό, δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση διαταγής πληρωμής εναντίον του, έστω και αν αυτός διατηρεί ορισμένη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Το κύρος της δεν θίγεται όμως, εάν ο οφειλέτης διαθέτει γνωστή διαμονή κατά τον χρόνο εκδόσεώς της, αλλά εκ των υστέρων η διαμονή του κατέστη άγνωστη κατά την έννοια του άρθρου 135 παρ.1 ΚΠολΔ, πλην όμως παραμένει ανενεργή έως ότου ο καθού να αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή στην Ελλάδα.
Ενόψει των ανωτέρω, η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής προ της 1η-1-2016, που αρχικά επιδόθηκε σε καθ' ου γνωστής διαμονής ή έδρας οφειλέτη εντός της Ελλάδος, ο οποίος σήμερα έχει εγκατασταθεί, έστω και προσωρινώς, στην αλλοδαπή ή η διαμονή του έχει καταστεί άγνωστη, διαφυλάσσει το κύρος της, παραμένει όμως ανενεργή εωσότου ο καθ' ου αποκτήσει εκ νέου γνωστή διαμονή στην ημεδαπή και δεν δύναται να επιδοθεί υπό τους όρους των άρθρων 134 έως 137 ΚΠολΔ όσο χρόνο έχει άγνωστη διαμονή ή κατοικεί ή έχει έδρα στο εξωτερικό, ούτε στον νόμιμο διορισμένο αντίκλητο κατ' άρθρο 142 ΚΠολΔ». (η Γνωμοδότηση δημοσιεύεται με επιμέλεια της Αικατερίνης Γκουρνέλου, δικ. επιμελήτριας Αγρινίου)

Σχόλια