Προκήρυξη Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2018


Προκηρύχθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 22-10-2018. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 17-10-2018. Δείτε την Προκήρυξη και τον αριθμό των κενών θέσεων κατά περιφέρειες Εφετείων εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά