Αναστέλλεται η υποχρεωτική διαμεσολάβηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2019


Mε τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στα πλαίσια του νομοσχεδίου για την Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015), η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ν. 4512/2018, το οποίο αφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης αναστέλλεται μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019. Η αναστολή αυτή, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επιβάλλεται ενόψει της γνωμοδότησης 34/2018 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών, καθώς και διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου.
Η διάταξη της τροπολογίας που φέρει τον τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4512/2018» έχει ως εξής:
«Στο άρθρο 206 του ν. 4512/2018 (Α' 5) η φράση «εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή του» αντικαθίσταται από τη φράση «την 16η Σεπτεμβρίου 2019» και η φράση «του ανωτέρου χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «της ανωτέρω ημερομηνίας».

Σχόλια