Πρόστιμο σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης


Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε δικηγορική εταιρεία για παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης: Διενεργήθηκε έλεγχος σε δικηγορική εταιρία, κατόπιν καταγγελίας που διαβιβάσθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της. Διαπιστώθηκε λειτουργία του συστήματος σε χώρους που δεν καλύπτονται από τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας.
Συγκεκριμένα, το σύστημα κάλυπτε χώρους εργασίας όπου κινούνταν σχεδόν αποκλειστικά εργαζόμενοι. Επίσης, λάμβανε εικόνα από δημόσια οδό, πεζοδρόμια, απέναντι κτίρια και από την απέναντι κάθετη οδό, εξωτερικά της κεντρικής εισόδου της εγκατάστασης του υπευθύνου, χωρίς η λήψη να περιορίζεται σε χώρο κοντά στην είσοδο.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είχε αναρτήσει ενημερωτικές πινακίδες αλλά μόνο στο εσωτερικό του χώρου, είχε δε καθυστερήσει να γνωστοποιήσει τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης στην Αρχή. Για τις ανωτέρω παραβάσεις, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Δείτε την απόφαση 41/2018

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά