Νέοι κανόνες για την εξισορρόπηση επαγγελματικής - προσωπικής ζωής των εργαζόμενων γονέων


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νέους κανόνες που διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζόμενων γονέων αλλά και των προσώπων που φροντίζουν μέλη των οικογενειών.
Πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας και χορήγηση αδειών για την φροντίδα της οικογένειας θα βοηθούσαν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους και να αποφύγουν την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικογένειας και καριέρας.
Οι γυναίκες, των οποίων το ποσοστό απασχόλησης άγγιζε το 2017 το 66,5% (έναντι 78% για τους άνδρες), είναι πολύ πιο πιθανό να εργάζονται με μερική απασχόληση ή να διακόπτουν την εργασία τους για τις ανάγκες τις οικογένειας, γεγονός που μεγαλώνει το χάσμα της αμοιβής και σύνταξης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τον περασμένο Ιούλιο η επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε νέους κανόνες για την διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, να αυξηθούν τα κίνητρα για τους πατέρες ώστε να λαμβάνουν οικογενειακή άδεια και να ενθαρρύνουν την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες.
Οι βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν νέα ή υψηλότερα ελάχιστα πρότυπα για την άδεια γονέων, πατρότητας και μητρότητας. Ζητούν τουλάχιστον 10 ημέρες αμειβόμενης άδειας πατρότητας για πατέρες ή ισοδύναμους δεύτερους γονείς κοντά στο χρόνο γέννησης, θανάτου του νεογνού και υιοθεσίας, καθώς επίσης 4 μήνες μη μεταβιβάσιμης γονικής άδειας που πρέπει να λαμβάνεται πριν το παιδί κλείσει τα 10 του χρόνια. Αμειβόμενη άδεια ζητούν και για τους εργαζόμενους φροντιστές που πρέπει να φροντίζουν σοβαρά άρρωστους ή εξαρτώμενους συγγενείς.
Οι ευρωβουλευτές προτείνουν το επίπεδο πληρωμής ή το επίδομα να αντιστοιχεί στο ελάχιστο στο 78% του μικτού μισθού του εργαζόμενου (για γονική μέριμνα και άδεια φροντιστή) και το 80% (για άδεια πατρότητας). Τέλος, ζητούν οι γονείς να επωφελούνται από ρυθμιζόμενες μορφές εργασίας (όπως η απομακρυσμένη εργασία).
Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. (europarl.europa.eu)
Δείτε το σχετικό βίντεο του ΕΚ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά