Ζητείται Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο του Διαστήματος και συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές

Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού επιστήμονα- Νομικού για την νομική υποστήριξη των θεμάτων διαστήματος του οργανισμού. Μεταξύ άλλων ο Νομικός που θα προσληφθεί θα πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση στον τομέα του δικαίου του διαστήματος (Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο δίκαιο του διαστήματος (δίκαιο αέρος και διαστήματος ή δίκαιο διαστήματος και τηλεπικοινωνιών)) καθώς επίσης και να έχει συμμετάσχει σε 2 τουλάχιστον πιστοποιημένες διαστημικές αποστολές για τουλάχιστον 2 έτη ή σε 1 πιστοποιημένη διαστημική αποστολή για τουλάχιστον 3 έτη. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά