Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: 2 πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΕ


Δύο αποφάσεις σχετικές με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εξέδωσε στις 25 Ιουλίου 2018 το Δικαστήριο της ΕΕ. Στην πρώτη απόφαση, στην υπόθεση C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality κατά LM κρίθηκε ότι δικαστική αρχή, η οποία καλείται να εκτελέσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, οφείλει να μην το εκτελέσει εάν εκτιμά ότι ο ενδιαφερόμενος κινδυνεύει να υποστεί προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματός του σε ανεξάρτητο δικαστήριο και, κατά συνέπεια, προσβολή της ουσίας του θεμελιώδους δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη, λόγω πλημμελειών ικανών να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στο κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε το ένταλμα. Δείτε την απόφαση εδώ
Στην δεύτερη απόφαση, στην υπόθεση C-220/18 PPU Generalstaatsanwaltschaft κρίθηκε ότι ενδεχόμενη εξέταση, πριν από την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, των συνθηκών κρατήσεως στο κράτος μέλος εκδόσεως του εντάλματος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα σωφρονιστικά καταστήματα εντός των οποίων προβλέπεται, κατά τρόπο συγκεκριμένο, να κρατηθεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου προσώπου να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των συνθηκών κρατήσεως στο κράτος μέλος εκδόσεως του εντάλματος δεν αρκεί προκειμένου να αποκλειστεί η ύπαρξη πραγματικού κινδύνου απάνθρωπης μεταχειρίσεως. Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά