Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ: Δικαιώθηκε αρθρογράφος για δημοσίευμα κατά πολιτικού


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση Paraskevopoulos v. Greece (αρ. 64184/11) για παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ που αφορά στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο προσφεύγων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, έγραψε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, το Δεκέμβριο του 2007, στο οποίο κατηγορούσε ορισμένα πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στην πολιτική κάνοντας κατάχρηση της θέσης τους, μεταξύ άλλων, καταπατώντας δημόσια περιουσία παρακείμενη στην ιδιοκτησία τους φυτεύοντας δέντρα και κατασκευάζοντας κιόσκι που παραβίαζε το δημόσιο χώρο. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του έκανε μήνυση για δυσφήμιση.
Τον Ιούλιο του 2010, το Εφετείο έκρινε ότι ήταν σαφές από το άρθρο του προσφεύγοντος ότι αυτός αναφερόταν στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, και τον έκρινε  ένοχο για προσβολή μέσω του Τύπου με ποινή 2μηνη φυλάκιση με αναστολή.
Τα εθνικά δικαστήρια απέρριψαν το επιχείρημά του ότι είχε θέσει ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος που ήταν επίσης αλήθεια. Ειδικότερα, το εφετείο διαπίστωσε ότι, αν και τα γεγονότα που αναφέρονταν στο άρθρο ήταν ακριβή, ο τρόπος που τα είχε εκφράσει ο προσφεύγων ήταν προσβλητικός.
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τον ενήγαγε επίσης ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη και τον Ιούλιο του 2014 του επιδικάστηκαν 2.500 ευρώ.
Επικαλούμενος το άρθρο 10 (ελευθερία έκφρασης), ο προσφεύγων διαμαρτυρήθηκε ότι η ποινική καταδίκη του για τα σχόλια τουσχετικά με έναν πολιτικό της τοπικής αυτοδιοίκησης που δημοσιεύθηκε σε άρθρο του σε τοπική εφημερίδα, είχε παραβιάσει το δικαίωμά του στην ελευθερία έκφρασης.
Το ΕΔΔΑ με την απόφασή του της 28ης Ιουνίου 2018, δέχτηκε ότι εν προκειμένω παραβιάστηκε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Όπως αναφέρει στην απόφασή του, ο αιτών χρησιμοποίησε όντως ένα υποτιμητικό στυλ και οι διατυπώσεις του υποδήλωναν ότι πρόθεση του ήταν να δυσφημιστεί ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Εντούτοις, δεδομένου του πραγματικού πλαισίου και του αντικειμένου της κριτικής, η οποία συνδέεται με το δημόσιο αξίωμα του εν λόγω πολιτικού, το Δικαστήριο συμμερίστηκε την άποψη ότι στην προκειμένη περίπτωση ο συγγραφέας του άρθρου δεν υπερέβη τα όρια της αποδεκτής κριτικής, λαμβανομένου υπόψη μάλιστα ότι είχε διαπιστωθεί ότι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος στο άρθρο του περί καταχρήσεως δημόσιας θέσης είχαν επαρκή πραγματική βάση.
Το ΕΔΔΑ επιδίκασε στον αιτούντα 7,000 ευρώ (μη χρηματική ζημία) και 5,655 ευρώ (έξοδα). (legalnews24.gr/echr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά