Θέση Πτυχιούχου Νομικής στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών


O Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΝΠΔΔ) ενδιαφέρεται να λάβει τις υπηρεσίες (με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) πτυχιούχου Νομικής, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Διοικητικού Γραμματέα και πρακτικογράφου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άνω Συλλόγου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε Πειθαρχικά Συμβούλια ή/και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Πειθαρχικό Δίκαιο και να αποστείλουν έως το αργότερο 31/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση: Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, Μυλλέρου 1, Αθήνα, 10436, υπ’ όψιν Γραμματείας –αφορά πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ΦΣΑ. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια