Υποτροφία Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Λουξεμβούργου


Η Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου δέχεται αιτήσεις για θέση Διδάκτορος στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο ή/και στο Συγκριτικό Διοικητικό Δίκαιο. Η θέση περιλαμβάνει αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, επεκτάσιμη έως 36 μήνες με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα). Ο υποψήφιος διδάκτωρ θα εργάζεται εντός του ερευνητικού πεδίου του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου και Συγκριτικού Διοικητικού Δικαίου. Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ

Σχόλια