Υπερχρεωμένα: Διαγραφή του 65% οφειλής σε τράπεζα-Εξαίρεση κατοικίας από τον πλειστηριασμό

Ειρηνοδικείο Σικυώνος αρ. 52/2018 (εκούσια δικαιοδοσία): Η απόφαση ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσης με την καταβολή του 35% της συνολικής οφειλής και διαγραφή του 65% αυτής. Η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαία δόση ύψους σαράντα ευρώ (40,00) για πέντε έτη, ήτοι συνολικά [40Χ60 μήνες =2.400 ευρώ] και εν συνεχεία αποπληρωμή του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της προκειμένου να διασωθεί, ήτοι καταβολές ύψους 95,63 ευρώ για 240 μήνες [95,68 Χ 240 = 22.963,20 ευρώ]. Συνολικά θα έχει καταβληθεί το ποσό των 25.363,20 ευρώ στην αντίδικο.
Συγκεκριμένα, η αιτούσα ηλικίας 65 ετών είναι διαζευγμένη, συνταξιούχος χωρίς προστατευόμενα μέλη. Η συνολική οφειλή της στην αντίδικο πιστώτρια ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 64.272,16 ευρώ. Έχει στην πλήρη κυριότητα της ένα αστικό ακίνητο ήτοι μια διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 73,80 τ.μ, ήτοι εμβαδού 36,90τ.μ. ως προς το ισόγειο και 36,90 τ.μ. ως προς τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο, η οποία έχει κτιστεί σε ενιαίο οικόπεδο, συνολικής εκτάσεως 5.131,05 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 19,74059/1000. Το ακίνητο αυτό αποτελεί την πρώτη και κύρια κατοικία της αιτούσης και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο πόσο των 28.704,00 ευρώ.
Το δικαστήριο ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσης για πέντε έτη (60 μήνες) με μηνιαία δόση ποσού σαράντα ευρώ (40,00€) προς την καθ΄ης πιστώτρια η καταβολή της οποίας θα αρχίσει το πρώτο πενθήμερο του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.  
Μετά την πάροδο των πέντε ετών θα έχει καταβάλει στην πιστώτρια το συνολικό ποσό των 2.400,00 ευρώ ενώ παραμένει ανεξόφλητο το ποσό των 61.872,16 ευρώ. Εξαιρει της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης και επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για  τη διάσωση της κύριας κατοικίας στην πιστώτρια, η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, το ποσό των 95,68 ευρώ μηνιαίως για είκοσι έτη, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της ήτοι 22.963,20 ευρώ. Συνολικά καταβάλει το 35% της οφειλής ενώ διαγράφεται το 65%. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της δικηγόρου Αγγελικής Κωστάρα). Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια