Θέση Νομικού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει θέση Νομικού στον τομέα Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Υπό τη γενική εποπτεία του προϊσταμένου του τομέα, ο Νομικός θα είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση συνεκτικής ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού πλαισίου της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης με συμμετοχή στην κατάρτιση νομικών κειμένων και στην παροχή νομικών συμβουλών. Απαιτείται μεταξύ άλλων προϋπηρεσία σε συναφή τομέα τουλάχιστον 2 ετών, και η γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.Yποβολή αιτήσεων μέχρι 4 Μαϊου 2018. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά